Print Page | Close Window

Tình cha

Printed From: Cho thuoc 24h
Category: Âm nhạc và giải trí
Forum Name: Nhạc tiền chiến, nhạc vàng, nhạc quê hương
Forum Discription: những ca khúc vượt thời đại, ca khúc bất tử vượt thời gian.
URL: http://www.chothuoc24h.com/forums/forum_posts.asp?TID=2595
Printed Date: 17 tháng sáu 2021 at 12:17


Topic: Tình cha
Posted By: admin
Subject: Tình cha
Date Posted: 14 tháng bảy 2009 at 16:37

  Tình cha Ngoc Son


[FLV]http://sieuhotro.com/forums/nhacvang/tinhcha.flv?pic=http://www.chothuoc24h.com/forums/uploads/695/tinhcha.jpg[/FLV]Replies:
Posted By: admin
Date Posted: 14 tháng bảy 2009 at 16:41
Đêm cuối
[flv]http://www.sieuhotro.com/forums/nhacvang/demcuoi.flv?pic=http://www.nhipcauonline.com/artistpictures/resized_ngocson.jpg[/flv]


Posted By: mercury
Date Posted: 13 tháng mười một 2009 at 22:15
Originally posted by admin

Đêm cuối
[flv]http://www.sieuhotro.com/forums/nhacvang/demcuoi.flv?pic=http://www.nhipcauonline.com/artistpictures/resized_ngocson.jpg[/flv]Print Page | Close Window