Print Page | Close Window

Đứt đôi người vẫn nói bình thường

Printed From: Cho thuoc 24h
Category: Hài hước
Forum Name: Clip hài
Forum Discription: hay quá, hài quá hehe
URL: http://www.chothuoc24h.com/forums/forum_posts.asp?TID=2748
Printed Date: 19 tháng một 2022 at 03:02


Topic: Đứt đôi người vẫn nói bình thường
Posted By: kephanchua_judas
Subject: Đứt đôi người vẫn nói bình thường
Date Posted: 20 tháng tám 2009 at 12:16
http://www.youtube.com/watch?v=vkIqbXYfe-Y&feature=player_embedded - http://www.youtube.com/watch?v=vkIqbXYfe-Y&feature=player_embeddedReplies:
Posted By: lemontree3011
Date Posted: 20 tháng tám 2009 at 12:19
[TUBE]vkIqbXYfe-Y&feature=player_embedded[/TUBE]Print Page | Close Window